Vogelwering

Veel vogels in de buurt? Dan raadt Roof-Clean u aan om preventief in te grijpen.

Vogels zoeken graag een warme beschutting op. Uw rookkanaal is voor hen dus ideaal. Helaas kan dit nadelige gevolgen met zich meebrengen. Uw (gedeeltelijk) verstopt rookkanaal trekt niet meer voldoende en u krijgt condensatie, een verhoogde kans op schouwbrand en co-vergiftiging.

Om dit te voorkomen plaatst Roof-Clean voor u een preventief vogelweringsrooster. Naargelang de vorm van uw rookkanaal en de hoeveelheid nesten en/of vogels kiest Roof-Clean voor u het geschikte rooster.

Onze roosters bestaan volledig uit inox, zijn niet gevoelig voor corrosie en sluiten zich volledig aan aan uw rookkanaal. Zo voldoen ze aan de verplichte brandveiligheidsnormen.