Periodiek onderhoud schoorsteen

Schoorsteenvegen

Een periodiek gereinigde schoorsteen voor een betere werking.

De eisen voor een gezonde schoorsteen even voor u opgesomd:

Een juiste diameter

Een juiste diameter heeft een grote invloed op de goede werking van uw schoorsteen. Het bepalen van de diameter is afhankelijk van de gebruikte brandstof, het vermogen van uw toestel en de hoogte van de schoorsteen. Wanneer de diameter niet voldoet heeft u schoorsteen waarschijnlijk te weinig onderdruk, te hoge bovendruk waardoor hij onvoldoende trekt. De rookgassen blijven hangen in het rookkanaal of erger, ze sluipen uw woonkamer binnen.

Een zo verticaal traject van uw schoorsteen en de juiste uitmonding

Het traject van uw schoorsteen is best zo verticaal mogelijk Hoe verticaler het rookkanaal, hoe beter de rookgassen afgevoerd kunnen worden. De uitmondig van de schoorsteen is ook belangrijk. Deze moet de juiste hoogte bevatten, ver genoeg verwijderd zijn van eventuele obstakels en de juiste doorsnede hebben.

Een voldoende geïsoleerde schoorsteen

Het is belangrijk dat ook uw schoorsteen goed geïsoleerd is. Het isoleren van uw schoorsteen voorkomt dat de rookgassen te snel afkoelen en dus gaan condenseren. Want zoveel te warmer de lucht, zoveel te sneller deze stijgt en dus ook sneller het rookkanaal verlaat.

Een correcte plaatsing van de schoorsteen

Een juiste plaatsing van de schoorsteen voorkomt condensatieproblemen. Schoorsteenpotten worden vaak foutief in elkaar geplaatst, wat condensatieproblemen in de hand werkt.

Een regelmatig onderhoud van uw schoorsteen

Een goed onderhouden schoorsteen essentieel voor een goede en veilige werking. Door uw schoorsteen regelmatig (jaarlijks aanbevolen) te laten reinigen en controleren op bovenstaande mogelijke afwijkingen, kan u tijdig ingrijpen.

Denk preventief en voorkom onnodige problemen en herstellingen.

Gun uw schoorsteen een jaarlijkse onderhoudsbeurt en gun uzelf een gerust gevoel wanneer u uw huis verwarmt.

Voor meer informatie of advies kan u ons steeds contacteren.

Team Roof-clean

Pleinstraat 38
3570 Alken
T: 0483 46 51 99
W: www.roof-clean.be
M: info@roof-clean.be

admin025