Hoe vaak moet mijn schoorsteen onderhouden worden?

Schoorsteenvegen

Sommige schoorstenen moeten wettelijk verplicht geveegd worden. Sommige zijn wettelijk niet verplicht, maar worden wel sterk aanbevolen.

België maakt het onderscheidt tussen centrale stooktoestellen op gas, op stookolie of op vaste brandstof en op schoorstenen van afzonderlijke stooktoestellen. Roof-Clean somt het even voor u op:

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan)

Uw centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan of propaan) moeten tweejaarlijks onderhouden worden. Dit is wettelijk verplicht. Het verplicht onderhoud geldt zowel voor het toestel zelf als voor het rookkanaal waarop het toestel aangesloten is.

Centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof

Uw centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,..) moeten jaarlijks onderhouden worden. Ook hier geldt het verplicht onderhoud voor het toestel zelf als voor het rookkanaal waarop het toestel aangesloten is. 

Schoorstenen van afzonderlijke stooktoestellen

Onder schoorstenen van afzonderljike stooktoestellen worden olie- of gashaarden, open haarden of boilers op gas die enkel met water verwarmen bedoeld. Het onderhoud van deze toestellen en rookkanalen is niet wettelijk verplicht, maar worden wel sterk aangeraden om o.a. CO-vergiftiging, schouwbrand en defecten te voorkomen. Daarnaast vermindert een regelmatig onderhoud de stookkosten en het zorgt voor minder milieuverontreiniging.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het toestel en rookkanaal?

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud van de centrale stooktoestellen en het onderhoud van het rookkanaal. Bij huurwoningen moet de huurder dus het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen!

 

Team Roof-Clean

Pleinstraat 38
3570 Alken

T: 0483 46 51 99
W: www.roof-clean.be
M: info@roof-clean.be

admin025